ALLE HUNDER SKAL HA FULGT GODKJENT VAKSINE-PROGRAM FØR DE KOMMER TIL OSS!

 

Ved 1. gangs vaksinering, skal dette skje minst 14 dager før opphold. Ved revaksinering innenfor fristene gitt av veterinær, er det 24 imers "karantene" før opphold kan starte.

Dette gjelder også om din hund IKKE har blitt fulgt opp med vaksinasjons-programmet, slik at det har gått lenger enn 3 år siden hunden din fikk vaksinen DHP. ( D=Valpesyke,H=Leverbetennelse/Hepatitt, P=Parvo)

Vaksinen PI (parainfluensa/kennelhoste) bør tas årlig.

 

HUNDER MED MANGLENDE GODKJENT VAKSINERING VIL IKKE KUNNE FÅ OPPHOLD PÅ HUNDESÆTRA.

Ved NØD-OPPHOLD (sykdom eier o.l.) med manglende godkjent vaksinering,vil hunden bli plassert på vårt isolat.

 

OPPLYSNINGSPLIKT/SMITTSOMME SYKDOMMER: Vi forventer at du som hunde-eier informerer oss hvis din hund har vært syk i løpet av de siste 14 dagene før oppholdet starter. Dette gjelder også hvis du kjenner til at din hund har vært i kontakt med andre syke hunder i løpet av de nevte 14 dagene.