Spesielle dager som vi ikke kjører

Av forskjellige årsaker så har vi en del dager i løpet av året som vi ikke kjører t/r Oslo. Disse er som følger :

09/04

13/04

21/05

01/06

10/09

12/09

14/09

24/12

31/12

Bortsett fra disse dagene vil vi normal kjøre ! :-)