Østerdal Garnison

Høsten 2012 inngikk vi en avtale med en gruppe ansatte ved Østerdal Garnison. Avtalen ble tuftet på det faktum at ØG virkelig er "storforbrukere" av Hundesætra`s tilbud.

Avtalen gjelder også sivilt ansatte. Dette har fungert veldig bra, og er til glede for alle parter, særlig hundene. 


Tjenestegjørende og andre ansatte ved ØG vil etter ny prisendring betale for 1 hund kr. 265.- pr døgn,  For 2 hunder koster pr døgn kr 430.-  Ellers er alt som før i forhold til rabatter.


For plass i høysesong vær tidlig ute.  ER DET ANDRE "STORKUNDER" som ønsker tilbud, - ta kontakt.
                                                             ERFARING GIR TRYGGHET FOR DIN HUND.