Oppstallings avtale/overenskomst

Gml Hundesætra AS

Vestsivegen 519

2411 Elverum

Telefon 900 22 112

E-post: hund@hundesetra.no

Org nr 997 856 737 MVA

 

Overenskomst vedr. bortsetting av hund til Hundesætra hundepensjonat.

 

Denne avtale er gjort mellom nedennevnte og Hundesætra AS.

Navn: …………………………………………………………………………………………

  Adresse:………………………………………………………………………………….......

                                           Undertegnede er eier/bestyrer av hunden(e) …………………………………………………………………..

                                        Rase:………………………………………Kjønn:…………………………………………Alder:………………………….

 

                Hunden skal stå oppstallet f.o.m: ……………… t.o.m…………………………………

             Pris p.r. døgn er ihht. prisliste: ………………………. og er inkl. 25 % mva.

Siste vaksinasjonsdato er: ……………………………………………………

                       Hunden behandles normalt hos veterinær: ……………………………………………..

              Forsikret                                Ja                                                       Nei

           Forsikringsselskap    ……………………………………………………………………….

 

Pensjons oppholdet må betales kontant eller via terminal ved levering eller henting. Vi sender kun giro i unntakstilfeller.

 

Ved pensjons opphold som strekker seg over mer enn 1 mnd. skal det på forhånd betales et depositum tilsvarende 1 mnd. fra innsett dato. Hund som ikke er hentet innen 15 dager fra avtalt uttak, kan selges eller avlives, såfremt det ikke blir betalt eller gjort annen skriftlig henvendelse/avtale vedr. dette.

Enhver hund som tas inn på hundehotellet skal det forevises vaksinasjons papirer for som ikke skal være mer enn 1 år gammel.

Hundehotellet har til enhver tid inn gjerdet løpegårder som er 180 – 230 cm høye, men Gml Hundesætra AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle overhopp eller rømming som skulle skje i forbindelse med oppholdet. Sykdom og eller død som ikke kan skyldes uaktsomhet fra hundehotellets side er vi ikke ansvarlige for.

Hundepensjonatet er ikke ansvarlig for medbragte liggeunderlag, tepper, halsbånd, leiebånd osv. om dette skulle bli ødelagt eller borte under oppholdet.

 

Hvis det skulle være mistanke om sykdom eller skade, vil hunden(e) bli fraktet til veterinær for nærmere undersøkelse, som også vil fastsette den videre behandling for hunden(e). Hundeeier vil så sant det er mulig bli kontaktet før større/vesentlige behandlinger vil bli iverksatt. Kostnader vedr, veterinær og behandling bæres av hundens eier.

Vi ber derfor om at det blir spesifisert om hvilke sykdommer hunden har vært behandlet for de siste 3 mnd.

 

Da vi i perioder (ferietiden) har en del problemer med hunder som ikke blir hentet til avtalt tidspunkt/dag, så medfører dette at i får plassproblemer og store problemer med oppstalling av de andre hunder. Dette medfører at vi i nedenfornevnte perioder har innført følgende:

-Oppholds prisen skal betales frem til avtalt dato selv om hunden(e) blir hentet før avtale.

-Likeledes vil vi legge på prisen med 50 % av avtale prisen p.r. døgn hunden blir stående utover fastsatt uttak 's dato.

 

- Dette vil gjelde i følgende perioder:

   15. juni til 20. august

                       

 

I tillegg så vil vi gjøre oppmerksom på at vi pr. 01.09.2018 har innført åpningstider som nevnt nedenfor.

 

Hverdager mellom   1000 - 1200 og 1700 – 1900

Søn og helligdager             1700 – 1900

Julaften og 1 juledag         STENGT.

 

Det vil være mulig å hente ut hunder utover disse tidene, men det vil da tilkomme et gebyr på kr 300.-

 

Vennligst respekter åpningstidene for hundenes og vår skyld da det ikke er ønskelig å uroe mer enn nødvendig